fbpx
ENVÍOS A TODA EUROPA

JURIDISK MEDDELELSE OG BRUGSVILKÅR

I dette rum vil BRUGEREN kunne finde alle oplysninger relateret til de juridiske vilkår og betingelser, der definerer forholdet mellem brugere og os som ansvarlige for dette websted. Som bruger er det vigtigt, at du kender disse vilkår, før du fortsætter din navigation. En spansk bid, som ansvarlig for dette websted, påtager sig forpligtelsen til at behandle oplysningerne om vores brugere og klienter med fuld garanti og at overholde de nationale og europæiske krav, der regulerer indsamling og brug af vores brugeres personoplysninger. Dette websted er derfor strengt i overensstemmelse med RGPD (FORORDNING (EU) 2016/679 om databeskyttelse) og LSSI-CE-loven 34/2002 af 11. juli om informationssamfundstjenester og elektronisk handel.

GENERELLE BRUGSBETINGELSER

Disse generelle betingelser regulerer brugen (herunder blot adgang) af websiderne, medlemmer af www.aspanishbite.es webstedet, herunder indhold og tjenester, der er tilgængelige på dem. Enhver person, der får adgang til internettet, www.aspanishbite.es (“bruger”) accepterer at underkaste sig de gældende generelle betingelser til enhver tid på portalen www.aspanishbite.es .

PERSONLIGE DATA, VI SAMLER OG HVORDAN VI GØR DET

Læs Fortrolighedspolitik

FORPLIGTELSER OG FORPLIGTELSER FOR BRUGERE

Brugeren informeres og accepterer, at adgang til dette websted på ingen måde indebærer begyndelsen på et kommercielt forhold til www.aspanishbite.es. På denne måde accepterer brugeren at bruge webstedet, dets tjenester og indhold uden at overtræde gældende lovgivning, god tro og offentlig orden.
Brug af webstedet til ulovlige eller skadelige formål, eller som på nogen måde kan forårsage skade eller forhindre webstedets normale funktion er forbudt. Med hensyn til indholdet på dette websted er det forbudt: dets gengivelse, distribution eller ændring, helt eller delvist, medmindre du har tilladelse fra dets legitime ejere; enhver krænkelse af udbyderens eller de legitime ejers rettigheder dets anvendelse til kommercielle eller reklamemæssige formål.

Ved brug af webstedet, www.aspanishbite.es, accepterer brugeren ikke at udføre nogen adfærd, der kan skade image, interesser og rettigheder for www.aspanishbite.es eller tredjeparter, eller som kan beskadige, deaktivere eller overbelaste portalen (angiv domæne) eller på nogen måde forhindre normal brug af internettet. Brugeren skal dog være opmærksom på, at sikkerhedsforanstaltninger for computersystemer på Internettet ikke er helt pålidelige, og at www.aspanishbite.es derfor ikke kan garantere fravær af vira eller andre elementer, der kan forårsage ændringer i computersystemerne (software og hardware) af brugeren eller i deres elektroniske dokumenter og filer deri.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

De personoplysninger, som brugeren formidler til www.aspanishbite.es, kan gemmes i automatiserede databaser eller ej, hvis ejerskab udelukkende svarer til www.aspanishbite.es, under forudsætning af alle de tekniske, organisatoriske og sikkerhedsforanstaltninger, der garanterer fortrolighed, integritet og kvalitet af oplysningerne deri i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende regler om databeskyttelse.
Kommunikation mellem brugere og www.aspanishbite.es bruger en sikker kanal, og de overførte data er krypteret takket være https -protokoller, derfor garanterer vi de bedste sikkerhedsforhold, så brugernes fortrolighed er garanteret.

SALGSBETINGELSER

Formålet med webstedet er at annoncere og tilbyde A Spanish Bite (ASB) produkter

For at lette købsprocessen er indholdet på denne side tilgængeligt på spansk, fransk, engelsk, tysk, portugisisk, italiensk og græsk, selvom kun på spansk den samlede korrektion af dens indhold er garanteret.

Alle de produkter, der sælges, er blevet udarbejdet efter streng kvalitetskontrol af producenterne af hvert produkt, og de opfylder alle EU -normer.

Når ordren er modtaget, forbeholder A Spanish Bite sig retten til at annullere den, når dens levedygtighed er blevet verificeret under hensyntagen til risikokriterier (mulighed for svig, …), logistik (forsendelser, der overstiger rederiernes politikker). transport efter volumen, vægte osv …) og rentabilitet, hvorefter vi refunderer det beløb, som kunden har betalt på samme måde, som betalingen blev foretaget. På samme måde angives omkostninger og maksimale vægte, der er tilladt pr. Ordre for hver destination, i forsendelsesafsnittet, og ASB kan annullere ordren for overskridelse af vægten angivet i tabellen, der svarer til modtagerlandet.

PRISER OG MÆNGDER:

De salgspriser, der er angivet på nettet, er altid til detailsalg og vises i euro.

Moms er inkluderet i disse priser.

Forsendelsesomkostninger betales af kunden og tilføjes det samlede beløb, når ordren er afgivet.

Vi forbeholder os retten til når som helst at trække, ændre eller ændre priserne på de produkter, der tilbydes på nettet. Vi forpligter os dog til at anvende de gældende satser, der er angivet på internettet på tidspunktet for din bestilling (undtagen når den pris, der er angivet på nettet, er klart og åbenbart forkert)

PRODUKT INFORMATION:

Oplysningerne om de produkter, der vises på denne side, vises for at hjælpe dig med at vælge dem, der opfylder dine behov og smag og er leveret af operatøren / producenten.

Det skal dog tages i betragtning, at disse oplysninger (ingredienser, ernæringsoplysninger, allergener, konservering osv.) Kan ændres af producenten, så En spansk bid er ikke ansvarlig af mulige ændringer eller forskelle mellem produktoplysningerne fra operatøren / producenten på vores websted og det, der fysisk er angivet på selve produktet.

På samme måde skal det tages i betragtning, at billedet af produktet vist på vores side lejlighedsvis kan afvige lidt fra producentens eventuelle fornyede præsentation.

“Salg af alkoholholdige drikkevarer til mindreårige under 18 år” er eksplicit forbudt.

KRAV

www.aspanishbite.es oplyser, at der er klageformularer til rådighed for brugere og kunder. Brugeren kan fremsætte krav ved at anmode om deres kravformular eller ved at sende en e -mail til contacto@aspanishbite.es angivelse af dit navn og efternavn, den service og / eller det købte produkt og angivelse af årsagerne til dit krav.

Brugeren / køberen kan meddele os kravet enten via e -mail til: contacto@aspanishbite.es , hvis du ønsker det, vedhæfte følgende kravformular: Tjenesten / produktet: Anskaffet på dagen: Brugernavn: Brugeradresse: Brugerens underskrift (kun hvis det fremlægges på papir): Dato: Årsag til kravet:

KONFLIKTOPLØSNINGSPLATFORM

Hvis det kan være af interesse for dig, kan du også indsende dine krav ved at bruge tvistbilæggelsesplatformen fra Europa -Kommissionen, og som er tilgængelig på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, andet afsnit, i loven om intellektuel ejendomsret, gengivelse, distribution og offentlig kommunikation, herunder metoden til at gøre dem tilgængelige, af hele eller en del af indholdet på dette websted, til kommercielle formål , på ethvert medium og på enhver teknisk måde, uden tilladelse fra www.aspanishbite.es. Brugeren accepterer at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der ejes af www.aspanishbite.es.
Brugeren ved og accepterer, at hele webstedet, der uden udtømmende karakter indeholder teksten, softwaren, indholdet (herunder struktur, valg, arrangement og præsentation af det samme), podcast, fotografier, audiovisuelt materiale og grafik, er beskyttet af varemærker, rettigheder ophavsret og andre legitime rettigheder i overensstemmelse med internationale traktater, som Spanien er part i, og andre ejendomsrettigheder og love i Spanien. I tilfælde af at en bruger eller tredjepart mener, at der har været en krænkelse af deres legitime intellektuelle ejendomsrettigheder på grund af indførelsen af bestemt indhold på nettet, skal de underrette denne omstændighed til www.aspanishbite.es med angivelse af:

  • Personoplysninger om den interesserede part, der ejer de rettigheder, der angiveligt er krænket, eller angiver den repræsentation, han handler med, hvis kravet fremlægges af en anden tredjepart end den interesserede part.
  • Gør opmærksom på det indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres placering på internettet, akkrediteringen af de angivne intellektuelle ejendomsrettigheder og en udtrykkelig erklæring, hvor den interesserede part er ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der er givet i meddelelsen.

EKSTERNE LINKS

Websiderne www.aspanishbite.es kan indeholde links til andre egne websteder og indhold, der ejes af tredjeparter. Det eneste formål med linkene er at give brugeren mulighed for at få adgang til disse links. www.aspanishbite.es er under ingen omstændigheder ansvarlig for de resultater, der kan udledes til brugeren ved at få adgang til nævnte links.
På samme måde finder brugeren på dette websted sider, kampagner, tilknyttede programmer, der får adgang til brugernes browsingvaner for at etablere profiler. Disse oplysninger er altid anonyme, og brugeren identificeres ikke.

Oplysninger, der gives på disse sponsorerede websteder eller tilknyttede links, er underlagt de politikker til beskyttelse af fortrolige oplysninger, der bruges på disse websteder, og er ikke omfattet af denne fortrolighedspolitik. Derfor anbefaler vi stærkt Brugere omhyggeligt at gennemgå politikkerne til beskyttelse af personlige oplysninger for tilknyttede links.
Brugeren, der har til hensigt at etablere en teknisk linkenhed fra sit websted til www.aspanishbite.es -portalen, skal indhente forudgående skriftlig tilladelse fra www.aspanishbite.es Etableringen af linket indebærer under alle omstændigheder ikke, at der eksisterer relationer mellem www. .aspanishbite.es og ejeren af det websted, hvor linket er etableret, og heller ikke accept eller godkendelse af www.aspanishbite.es af dets indhold eller tjenester

KOMMENTARER POLITIK

Kommentarer er tilladt på vores websted for at berige indholdet og foretage forespørgsler. Kommentarer, der ikke er relateret til temaet på dette websted, som omfatter ærekrænkelser, klager, fornærmelser, personlige angreb eller generel respektløshed over for forfatteren eller andre medlemmer, accepteres ikke. Kommentarer, der indeholder oplysninger, der naturligvis er vildledende eller forkerte, samt kommentarer, der indeholder personlige oplysninger, såsom private adresser eller telefoner, og som overtræder vores databeskyttelsespolitik, vil også blive slettet.
På samme måde vil de kommentarer, der kun er oprettet til reklameformål for et websted, en person eller en gruppe, og alt, hvad der generelt kan betragtes som spam, blive afvist.
Anonyme kommentarer er ikke tilladt, såvel som kommentarer fra den samme person med forskellige kaldenavne. Kommentarer, der forsøger at tvinge en debat eller tage stilling fra en anden bruger, vil heller ikke blive overvejet.

UNDTAGELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

Leverandøren yder ingen garanti, og den er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art, der kan være forårsaget af:

  • Manglen på tilgængelighed, vedligeholdelse og effektiv drift af internettet eller dets tjenester og indhold;
  • Eksistensen af vira, ondsindede eller skadelige programmer i indholdet;
  • Ulovlig, uagtsom, svigagtig brug eller i strid med denne juridiske meddelelse;
  • Manglen på lovlighed, kvalitet, pålidelighed, anvendelighed og tilgængelighed af de tjenester, der leveres af tredjeparter og stilles til rådighed for brugerne på webstedet.
  • Udbyderen er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af ulovlig eller forkert brug af dette websted.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Generelt er forholdet mellem www.aspanishbite.es og brugerne af dets telematiktjenester, der findes på dette websted, underlagt spansk lovgivning og jurisdiktion og domstolene i Valladolid – Castilla y León

KONTAKT

Hvis en bruger har spørgsmål til disse juridiske betingelser eller kommentarer til www.aspanishbite.es -portalen, kan du gå til contacto@aspanishbite.es

På vegne af teamet, der udgør A Spanish Bite, takker vi dig for den tid, du har brugt på at læse denne juridiske meddelelse.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No hay productos en el carrito.